5. juni ble det avholdt ekstraordinært årsmøte i KBB og det ble valgt nytt styre og musikkutvalg. De siste årene har man valgt denne løsningen for å sikre kontinuitet frem til oppstart på ny sesong.

Korpsets formann de siste fem år, Steinar Mangersnes, trakk seg tilbake og overlot stafettpinnen til Egil T. Pedersen.

Egil T. Pedersen er til daglig administrerende direktør i Studentsamskipnaden i Bergen og har gjennom flere år vært glødende interessert i korpsbevegelsen. Krohnengen Brass Band er veldig glade for at han nå har sagt ja til å lede korpset kommende år, og vi ser frem til et fruktbart samarbeid.

Korpset retter samtidig en stor takk til avtroppende styre og musikkutvalg, som alle på sine felt har bidratt stort til driften og utviklingen av korpset.

Valget var enstemmig på samtlige kandidater, og vi ønsker nytt styre og musikkutvalg lykke til med utfordringene som de nå skal ta fatt på.

Krohnengen Brass Band vil ha følgende ledelse kommende år:

Styret
Leder: Egil T. Pedersen
Styremedlem: Anne Birk
Kasserer: Åshild Kalvøy
Leder MU: Steinar Mangersnes
Styremedlem: Johann Ringdal
Styremedlem: Jan Arve Hammerseth
Varamedlem: Elin Vevle
Varamedlem: Randi Holm

Musikkutvalget
Leder: Steinar Mangersnes
Medlem: Siri-Linn Lie
Medlem: Stian Totland
Medlem: Hildegunn Lie
Noteforvalter: Eldfrid Nerland

Etter 5 år som leder av styret, trer Steinar Mangersnes tilbake derfra, men noen nedtrapping er det vel ikke akkurat snakk om. Vi er veldig glade for å beholde Steinar i det meget sentrale vervet som leder av MU. Steinar har gjort en uvurderlig jobb for KBB gjennom sitt virke i styret og vi er priviligerte å få beholde hans kapasitet i korpset. Lykke til med nye utfordringer!