Denne sesongen har Krohnengen Brass Band 36 medlemmer. Det er veldig kjekt å ha full besetning og vel så det, men det medfører også en liten utfordring. Vi har ikke nok uniformer!

KBB trenger nye uniformer, men det klarer vi ikke med dagens økonomiske rammer. Mens vi jobber med løsninger på dette skulle vi så gjerne hatt fatt i flere jakker! Vi vet at det skal være rundt 40 jakker som ble produsert opp, men det har vært litt svinn opp gjennom årene.Vi oppfordrer alle gamle medlemmer til å ta en ekstra sjekk bakerst i skapet eller på loftet. Kanskje har du liggende en jakke?Snakker du med ex-KBB’ere er vi veldig takknemlige om du kan sette ut et rykte om at vi er på uniformsjakt. Vi har fullt amnesti, ingen straff, bare en veldig stor takk for hjelpen!