Krohnengen Brass Band er drevet på ideelt grunnlag og administreres 100% av korpsets medlemmer. Årsmøtet er korpsets høyeste organ, og velger et styre på 8 medlemmer og ett varamedlem som til daglig ivaretar korpsets drift.

Styret har ansvaret for økonomi, budsjettoppfølging, planoppfølging, musikalsk utvikling og utforming av korpsets langsiktige planer. I tillegg har vi ulike undergrupper som har ansvar for korpsets faste aktiviteter og inntektsbringende arbeid.

RuneLEDER

Rune Vedvik

LEDER
Begynte i KBB:2006
Mobil:947 83 706
JannickeNESTLEDER

Jannicke Eide Ellingsen

NESTLEDER
Født:12.11.1987
Begynte i KBB:2016
Mobil:416 50 078
Bakgrunn:

Utdanning fra Griegakademiet i Bergen og Hochschule Luzern i Sveits. Dirigerer Kløvheim Skulekorps, og underviser i Paradis Skolekorps og Øygarden Skulemusikk. Har tidligere spilt i Flesland Musikklag, KBB og Eikanger-Bjørsvik Musikklag.

SimenKASSERER

Simen Nybakk

2. BARITON & KASSERER
Født:05.12.1992
Begynte i KBB:2014
Mobil:902 89 188
Bakgrunn:

Spydeberg Skolekorps, Spydeberg Brass, Laksevåg Musikkforening, Manger Folkehøgskole

KarstenSTYREMEDLEM

Karsten Olav Aarestrup

Bb TUBA & STYREMEDLEM
Født:18.07.1990
Yrke:Student
Begynte i KBB:2012
Mobil:454 66 603
Bakgrunn:

Fredheim skolekorps, HOKK, Gjøvik Bybrass, HMKG Musikktropp, Toneheim folkehøgskole, Bergen Brass Band

Jan-IngeSTYREMEDLEM

Jan-Inge Kolaas

STYREMEDLEM
Født:04.10.1966
Begynte i KBB:1988
Mobil:917 02 710
Marie LouiseSTYREMEDLEM

Marie Louise Kjeldstad

2. TROMBONE & STYREMEDLEM
Født:17.11.1994
Yrke:Sivilingeniør
Begynte i KBB:2019
Bakgrunn:

Midtre Sotra Skolekorps, HUK, HUBB, Fjell Brass, Manger Følkehøhskule, Kleppe Musikklag og Ila Brassband

SigurdSTYREMEDLEM

Sigurd Bache

2. KORNETT & STYREMEDLEM
Født:05.12.1992
Yrke:Student
Begynte i KBB:2013
Mobil:911 44 664
Bakgrunn:

Jåtten Skolekorps, Hornorkesteret Stavanger, Stavanger Brass Band

JohannSTYREMEDLEM

Johann Ringdal

STYREMEDLEM
Begynte i KBB:1997
Mobil:918 46 806
Bakgrunn:

Spiller i KOS Krohnengen Old Stars

BirteVARAMEDLEM

Birte Bryne

Eb TUBA & VARAMEDLEM
Født:02.03.1998
Yrke:Studerer til sykepleier
Begynte i KBB:2018
Mobil:475 07 111
Bakgrunn:

Lura Skolekorps, Sverre Sigurdson Musikkorps, HMKG Musikktropp

Styret kan kontaktes på styret@kbb.no eller 947 83 706.