Vil du støtte Krohnengen Brass Band?

Med et høyt aktivitetsnivå i både inn- og utland og stadig større krav til musikalsk nivå og dirigenter, stiger våre utgifter til musikalske prosjekter hvert år. Krohnengen Brass Band er drevet på ideelt grunnlag og administreres fullt ut av egne medlemmer.

Driften av Krohnengen Brass Band er dugnadsbasert og dette arbeidet blir utført av korpsets medlemmer. Driftskostnadene til Krohnengen Brass Band innebærer blant annet konsertproduksjoner, konkurranser, prosjekter tilknyttet vårt talentutviklingsprogram, instrumentkjøp og -vedlikehold, dirigenter, instruktører, reiser, uniformer, leie av lokaler, innkjøp og tilrettelegging av noter med mer.

Vi er takknemlige for alle som støtter oss i vårt arbeid med talentutvikling og kulturformidling, og mulighetene er mange: