Krohnengen Brass Band jobber aktivt for å være en positiv samfunnsaktør, gjennom å skape engasjement, fellesskap og glede for egne medlemmer, skolekorpsmusikanter og musikkinteresserte tilhørere. Ved å gi musikkopplæring, kompetansehevende tiltak og å skape gode opplevelser på tvers av alder, kjønn, etnisitet og sosial bakgrunn, utgjør vi en forskjell i samfunnet og for fremtidens musikere.

Vi er avhengige av samarbeid med næringslivet for å kunne drive organisasjonen på det nivået vi gjør i dag, samtidig som vi ønsker å utvikle vårt musikalske tilbud og sikre kvalitet i alle ledd.

Sponsormidler til Krohnengen Brass Band går målrettet til vår verdi- og kulturformidling, gjennom variert musikalsk aktivitet i inn- og utland. Sentralt er konserter, turnéer, deltakelse i nasjonale og internasjonale konkurranser og en rekke musikalske og kunstneriske prosjekter rettet mot barn og unge.

Som sponsor/samarbeidspartner er dere med på å støtte opp om et aktivt musikalsk miljø som innbyr til læring i fellesskap og kulturformidling på høyt nivå, noe som blant annet styrker samarbeidsevne, mestringsfølelse, nettverk, tilhørighet og identitet.

Gjennom et sponsorsamarbeid er bedriften synlig gjennom en rekke kanaler:

  • På våre konsertplakater
  • I våre konsertannonser
  • I våre konsertprogram
  • Profilering på vår nettside kbb.no
  • Profilering i våre sosiale medier

I tillegg får våre sponsorer billetter som kan benyttes på konserter i regi av Krohnengen Brass Band, og vi stiller følgelig opp på arrangementer i regi av sponsorene.

Ta gjerne kontakt med styret i Krohnengen Brass Band for en uformell prat om et eventuelt samarbeid.

Krohnengen Brass Band er takknemlig og stolt over å ha solide støttespillere i ryggen. Dette er en forutsetning for vår drift og vår videre utvikling.

Andre måter å støtte oss på: