Krohnengen Brass Band har i alle tider vært kjent for stabile og velspillende slagverksgrupper. For tiden er det Oddvar, Svein og Trond som trakterer de mange instrumentene bakerst i korpset. Utstyret slagverkerne i KBB har hatt tilgjengelig har tidligere vært av varierende kvalitet. Siste årene har korpset derfor satt inn ekstra ressurser for å oppgradere slagverksparken. Nå er vi nesten i havn!

Vi har pensjonert vår gamle Premier vibrafon. I stedet har vi anskaffet oss en Ross vibrafon i sølv finish. Denne vibrafonen holder høy kvalitet og klinger lekkert. Vi har også kjøpt et Musser klokkespill. Sist men ikke minst har vi kjøpt et nytt sett pauker. Siste årene har vi spilt på 2 Premier pauker og 2 Majestic pauker. Nå kan vi nyte lyden og spillegleden av 4 splitter nye Ludwig Professional hamrede pauker. I tillegg til disse tre investeringene som er gjort inneværende år, har vi i løpet av de tre siste årene kjøpt nytt Pacific trommesett, Musser xylofon og nye Zildjan cymbaler Vi takker vår alltid hyggelige, imøtekommende, samarbeidsvillige og profesjonelle faste leverandør av slagverksutstyr, ProPerc.