Vi i Krohnengen Brass Band startet uken med et smil om munnen og ser tilbake på en fantastisk kjekk samling. Over 80 musikanter deltok på årets KBB UNG, og vi er mektig imponert over alle de dyktige musikantene som spiller i distriktets ulike skolekorps.

Vi i KBB mener korpsbevegelsen er vel verd å ta vare på. Ikke bare for å redde 17. mai-feiringen og egen rekruttering, men fordi korps er en viktig arena for utdanning og inkludering, som tilbyr mennesker en unik kombinasjon av musikkopplæring, kulturformidling, verdiformidling, identitetsskaping, fellesskap og sosialisering – på tvers av alder, kjønn, etnisitet og sosial bakgrunn.

KBB UNG gir musikantene utfordringer tilpasset sitt nivå. Formålet er å stimulere deltakernes lyst og evne til kreativitet, samspill og skaperkraft. Vi i Krohnengen tror at når ulike musikanter deltar i et fellesskap – der kunnskap og erfaring møter spilleglede og vitalitet – skapes gjensidig motivasjon og utvikling.

Send SMS med kodeord «GRASROTANDELEN 883893972» til nummer 2020 for å gi din grasrotandel til Krohnengen Brass Band. Vi setter stor pris på det! Les mer om hvordan du kan støtte KBB…

I år ble hovedkorpset ledet av Jane Westervik og juniorkorpset ble ledet av Jannicke Eide Ellingsen, der samtlige musikanter fra KBB var instruktører i de ulike korpsene. Samlingen ble avsluttet med hentekonsert, der begge korps fikk vist fram resultatet av arbeidet som er lagt ned.

Vi retter en stor takk til Avinor Flesland og Fjord1 som har bidratt til å gjøre dette arrangementet mulig å gjennomføre.

Vi gleder oss allerede til neste KBB UNG, og håper å se både tidligere og nye deltakere i 2020!

Les mer om KBB UNG her…