Det er en utfordrende tid vi er inne i, ikke bare for korps- og kulturverden, men for hele verdenssamfunnet. I kjølvannet av et vellykket Norgesmesterskap og fantastisk prosjekt med trompetvirtuosen Adam Rapa, skulle vi hatt en aktiv vår med flere spennende prosjekter, konkurranser, dugnader og spilleoppdrag. I stedet foregår nå all aktivitet hver for oss på øvingsrommet og gjennom digitale plattformer.

For oss i KBB innebærer koronasituasjonen at vi må være kreative for å kunne opprettholde og videreutvikle våre sosiale og musikalske ferdigheter. Abstinensene har for lengst meldt seg, så gjensynsgleden vil bli stor når vi kan gjenoppta vårt normale aktivitetsnivå og treffes igjen. I mellomtiden gjør vi det vi kan og følger myndighetenes råd og retningslinjer.

I Krohnengen Brass Band går vi fra en vellykket NM-periode og et spennende prosjekt med en av verdens beste trompetister Adam Rapa, til en nedstenging av samfunnet med myndighetspålagte krav om ikke å gjennomføre de oppsatte aktivitetene vi har i sesongplanen. På lik linje med resten av samfunnet, er vi i Krohnengen Brass Band med på en livsviktig nasjonal dugnad for å redusere smittespredning av Corona-viruset. Det at vi stenger ned vår aktivitet er et lite offer for å bidra til å redde liv. Det viktigste av alt i denne situasjonen er å vise solidaritet og ta vare på de mest sårbare i samfunnet vårt. Liv og helse er det viktigste, og i den sammenheng blir brassband ganske underordnet. KBB er likevel viktig i vår og andres hverdag, og nedstengingen påvirker oss som organisasjon og som enkeltmennesker.

Regjeringen har videreført forbudet mot idretts- og kulturarrangementer. Tiltakene mot koronaviruset gjør at våre arrangementer med publikum som skulle blitt arrangert før 15. juni, er avlyst. Med det påvirkes resten av sesongen 2019/2020 og ingen av våre planlagte aktiviteter vil bli gjennomført slik de opprinnelig er planlagt. Likevel skal ikke vårt publikum og våre følgere se bort ifra at vi prøver oss på noen musikalske stunt i sosiale medier om ikke så alt for lenge. Følg oss i sosiale medier på Facebook, Instagram, Twitter og YouTube.

Styret i Krohnengen Brass Band følger nøye med på situasjonen og jobber til beste for korpsets videre drift. Styret har løpende kontakt og holder møteaktivitetene oppe gjennom ukentlige styremøter via digitale kanaler. I tillegg har styret tett dialog med medlemmer, samarbeidspartnere og våre interesseorganisasjoner.

På årsmøte i februar besluttet medlemmene i Krohnengen Brass Band et budsjett for 2020. Den situasjonen som vi nå opplever har konsekvenser for både inntektssiden og kostnadssiden i dette budsjettet. Koronasituasjonen gjør at vi mister inntekter fra spilleoppdrag, dugnader, konsertinntekter og bl.a. 17. mai. Parallelt med inntektstapet reduseres også kostnadene til korpset, men nettosummen av det samlede tapet er likevel klart større enn driftskostnadene. Det er nok de færreste korps som har en god buffer på bok, noe som betyr at de faste utgiftene, uten hjelp, ikke kan opprettholdes. Vi jobber aktivt for å sikre korpset økonomisk, og setter utrolig stor pris på alle bidrag. Det er mange måter å støtte opp om driften av KBB, og mer om det finner du her.

Musikalsk har Krohnengen Brass Band hatt en veldig god utvikling de siste sesongene. Den situasjonen vi har nå, gjør det utfordrende å fortsette utviklingen med samme intensitet som vi har hatt. Imidlertid ser vi at diverse nettbaserte musikalske aktiviteter lar seg gjennomføre og inntil videre har vi gjennomført digitale økter med basisøvelser.

Sosialt sett har vi også en annerledes og merkelig periode. De fleste i landet sitter hjemme det meste av dagen omgitt av husets 4 vegger. Vi har et forbud mot å møtes i større grupper og sosialisere slik vi vanligvis gjør. Dette er en del av dugnaden. Skiturene og hytteturene i påsken er derfor avlyst og vi får en annerledes påskeferie i 2020. Likevel klarer vi å opprettholde kontakt gjennom digitale møteplattformer for interne sosiale aktiviteter. Når vi blir tvunget til å sitte hjemme, kan vi like godt sitte i hvert vårt hjem i fellesskap og møtes interaktivt. Så langt har dette vært en bra og ny opplevelse for oss.

Vi håper alle har det bra og holder motet oppe gjennom denne utfordrende perioden. Vi oppfordrer alle til å ta vare på seg selv og de rundt dere. Hold kontakten interaktivt eller med god avstand.  

I mellomtiden ønsker vi i Krohnengen Brass Band alle en riktig god påske, om enn annerledes enn mange hadde planlagt for noen måneder siden.