Krohnengen Brass Band kommer fra Sandviken i Bergen. Vi er et av Norges fremste brassband og består i dag av 31 medlemmer mellom 13 og 45 år. Tredjedelen av besetningen er 20 år eller yngre og snittalderen er 24 år. Dette er unikt med tanke på korpsets høye nivå.

Vi ønsker at alle våre musikanter skal utvikle seg og prestere sitt aller beste, som en del av et sosialt og inkluderende fellesskap. Med musikalske inspiratorer og dirigenter i verdensklasse er vi et attraktivt korps å spille i, og sammen skaper vi en organisasjon våre medlemmer er stolt over å være en del av.

KBB er drevet på ideelt grunnlag og administreres fullt ut av egne medlemmer. Alle medlemmene er til enhver tid engasjert i korpsets drift, og det er engasjement, fellesskap, nyskapning, kvalitet og spilleglede som kjennetegner vårt arbeid. Dette gjenspeiles i priser og tilbakemeldinger vi mottar fra publikum og konkurransedommere.

I 2017 vant vi elitedivisjonen under Oslo brassfestival. I tillegg mottok vi publikumsprisen for beste og mest underholdende program for våre to konserter i Kulturkirken JAKOB og Gamle Museet, der vi fremførte konkurranseprogrammene «Mozart Mirrors» og «A Tribute to Michael Antrobus».

Under Norgesmesterskapet for brassband i februar 2018 ble Krohnengen Brass Band tildelt Norsk Komponistforenings hederspris for beste fremføring av et norsk verk i elitedivisjonen for vår fremføring av «Aubade – Dawn Songs of the Fabulous Birds» av Torstein Aagaard-Nilsen. I juryens begrunnelse heter det;

«Krohnengen Brass Band sin fremføring oppleves som et troverdig, integritetsfullt og helhetlig kunstnerisk uttrykk, hvor det synes og høres tydelig at utøvere og dirigent jobber sammen om en sterk og personlig tolkning. En tolking som alle i ensemblet tror på og vil kommunisere med innlevelse og spilleglede.

Dirigent og musikere tok tak i musikken – og gjennom raffinert klangbehandling og overbevisende kontroll over hendelsene – inviterte de umiddelbart lytterne inn i verkets dramatiske landskap. Ensemblet omfavnet og utforsket komposisjonens lekenhet ved å fremheve de usedvanlige lydene og virkemidlene. Musikernes detaljrike samspill skapte et tredimensjonalt lydbilde – som ikke ulik en fargerik scenografi med mange lag – transporterte lytteren fra Grieghallen og rett inn i fuglenes verden.»

Det er kjekt å se at vårt arbeid bærer frukter. Seieren under Oslo Brassfestival og Norsk Komponistforenings hederspris er synlige bevis på måloppnåelse og et resultat av langsiktig og målrettet arbeid med fokus på kvalitet i alle ledd, både organisatorisk og musikalsk.