Tirsdag 7. februar ble det avholdt årsmøte i Krohnengen Brass Band. På årsmøtet ble korpsåret 2016 gjennomgått både musikalsk og organisatorisk, og det ble gjennomført valg av nytt styre.

Etter et litt skuffende NM-resultat helgen i forveien, hvor KBB endte på en 9. plass, er det kjekt å se at korpset fremdeles er ved godt mot og at vi klarer beholde kontinuitet i styresammensetningen. Det er viktig for langsiktig planlegging og musikalsk utvikling.

Følgende styremedlemmer trer nå ut av sine styreverv:
Karsten Olav Aarestrup (nestleder)
Vilde Sundal Osland (styremedlem)
Richard Antrobus (vara)

På vegne av Krohnengen Brass Band takker vi disse for en fantastisk innsats i styret i året som er gått!

På årsmøtet ble det valgt nytt styre for det kommende året, og vi er som sagt glad for at utskiftingene ikke er de største:

Stian Totland (leder)
Jannicke Eide Ellingsen (nestleder)
Elisabeth Nonås Fylkesnes (kasserer)
Anita Milde (styremedlem)
Sondre Undertun (styremedlem)
Line Hansen Talleraas (styremedlem)
Jan-Inge Kolaas (styremedlem)
Rune Vedvik (styremedlem)

Joakim Hellumbråten Kristensen (varamedlem)

Det avtroppende styret vil gjerne få gratulere nye styremedlemmer med vervene, og ønsker styret lykke til i sitt arbeid.