Tirsdag 21. juni ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Krohnengen Brass Band, hvor nytt styre ble valgt. Styret har ansvaret for økonomi, budsjettoppfølging, planoppfølging, musikalsk utvikling og utforming av korpsets langsiktige planer.

Utfordringen med å få nytt styre på plass ble litt større enn vanlig i år, da 3 av styrets eksisterende medlemmer på relativt kort varsel tar en pause i korpset. Liv Ingun har fått seg jobb i Frankrike, Linda tar et kjærlighetsår i USA, og Torgeir har fått seg ny jobb i hjembyen Florø. Vi ønsker dem, og andre styremedlemmer som takker av, lykke til videre og velkommen igjen om noen år!

I det nye styret er vi spesielt glad for at Egil Pedersen igjen inntar lederstolen etter et par års pause.

Styret for sesongen 2011/2012 er:
Egil Pedersen (leder)
Stian Totland (nestleder)
Finn Lie (kasserer)
Kristoffer Undrum (styremedlem)
Mads André P. Hetlevik (styremedlem)
Jan Inge Kolaas (styremedlem)
Fredrik S. Fotland (styremedlem)
Andreas S. Fjærestrand (styremedlem)
Silje Nævdal (vara og notearkivar)