KBB har vedtatt ny organisasjonsform, hvor tidligere musikkutvalg og styre er samlet til i et organ. Det har vært en målsetting å etablere samlet styring av alle de viktige oppgavene i korpset.

I den totale strukturen inngår også undergrupper og ad hoc utvalg som gjennomfører konkrete oppgaver gjennom året. Det nye styret består av 7 medlemmer og et varamedlem. Det nye styret har denne sammensetning: Leder: Egil T. Pedersen Nestleder: Torgeir Halvorsen Kasserer: Tone Lunde Styremedlemmer: Ove Mathias JohnsenBirgitte BrugetHildegunn LieMette Iversen Varamedlem: Trude Drevland Det er en klar målsetting for den nye styreformen å sikre en videreføring av de gode tradisjoner KBB har når det gjelder korpsdrift. Videre skal styre sikre videreutvikling av det musikalske nivået i KBB og korpset skal befeste stillingen som et av norges ledende BRASS BAND. Dette skal skje gjennom fortpliktende samarbeid i korpset, i et sosialt miljø hvor alle medlemmene trives og utvikler seg musikalsk. Karl Ole Midtbø er KBBs faste musikalske leder.