Karl Ole Midtbø – æresmedlem

Karl Ole Midtbø ble under jubileumskonserten 2019 utnevnt til æresmedlem i Krohnengen Brass Band for hans enorme engasjement og bidrag til korpsets musikalske utvikling. Gjennom 14 sesonger var Midtbø musikalsk leder og i den sammenheng må det fremheves at han tok KBB til seier i NM brass i 1990. Karl Ole er fortsatt engasjert og aktiv i Krohnengen som spillende medlem i KOS.

Bakgrunn for utnevnelsen:
Karl Ole er den eneste dirigenten gjennom 50 år som har klart å løfte Krohnengen Brass Band helt til topps i øverste divisjon i NM for Brass Band tilbake i 1990. Dette var i hans første periode som dirigent for korpset – etter det har det blitt 13 sesonger som hoveddirigent for Krohnengen. Fra 1989 og frem til han avsluttet sin siste periode som dirigent i 2009, hadde Krohnengen Brass Band sin beste periode når det kommer til NM-resultater og var stabilt i toppen av øverste divisjon. En kan trygt si at Karl Ole hadde mye av æren for den musikalske stabiliteten i det siste tiåret av 1900-tallet og det første tiåret av 2000-tallet.

Hans positive innstilling og musikalske ambisjoner på vegne av korpset løftet konsertnivået og utviklet Krohnengen Brass Band til å bli et av de beste brassbandene i landet. Korpset var i hans dirigentperiode kjent for den spesielle «Karl Ole-klangen» i hele brasss-miljøet. For de som spilte under han som dirigent minnes en fortsatt de mange uttrykkene og språklige bildene hans, som for eksempel «Lørdagsartikulasjon», «pittekurandes lite», «hoppe på hjulet i fart» og «hviskende_krangel_på_fest-artikulasjon».

Det er en stor glede å registrere at Karl Ole fortsatt involverer seg i Krohnengen og ønsker å være tilknyttet korpset gjennom sitt medlemskap i KOS. Når han også har fått med seg Ruth Elin i pendlingen til øving mellom Os og Meyermarken, er dette et tegn på at han ønsker å dele verdiene og vennskapet som er i Krohnengen-familien også med sine nærmeste. Dette er vi veldig glad for.

Korpsets vedtekter sier følgende om æresmedlemskap i KBB:

«3.4 Æresmedlemskap – Æresmedlem kan bare den bli som har gjort seg særlig fortjent til korpsets høyeste utmerkelse. Forslag til kandidater kan fremmes til styret, og æresmedlemskap tildeles hvis styret enstemmig finner kandidaten verdig. Utnevnelse og overrekkelse skjer i hertil passende anledninger og omgivelser.»

Karl Ole Midtbø tilfredsstiller alle krav i vedtektene for et æresmedlemskap i KBB, og et enstemmig styre har vedtatt å dele ut Krohnengen Brass Bands 4. æresmedlemskap til en av de mest sentrale personene gjennom de første 50 årene av korpsets eksistens.

Styret Krohnengen Brass Band
Bergen 29.09.2019