Jan-Inge Kolaas – æresmedlem

Jan-Inge Kolaas ble i 2016 utnevnt til korpsets 3. æresmedlem. Jan-Inge har tilbrakt over halve livet sitt i KBB som utøvende medlem, styremedlem, kulturbærer, inspirator og en pådriver for utvikling. Æresmedlemskapet ble formidlet på hans 50-årsdag, 04.01.2016.

Bakgrunn for utnevnelsen:
Jan-Inge Kolaas har vært medlem i KBB siden januar 1988 og er fremdeles medlem. Det vil si at han har tilbrakt over halve livet sitt i KBB som utøvende medlem, styremedlem, kulturbærer, inspirator og en pådriver for utvikling.

I over 28 år har Jan-Inge vært med på oppturer og nedturer i KBB og dyrket musikken, fellesskapet og vennskapet med de andre medlemmene i KBB.

Han har 25 NM deltakelser med KBB, det er en bragd i seg selv.

Jan-Inge er kreativ og en som ser muligheter der andre ser begrensninger. Dette har KBB nytt godt av gjennom hans deltakelse i ulike prosjekter opp gjennom tidene, hans store kontaktflate og en egen evne til å løse situasjoner der andre har gitt opp.

Jan-Inge har vært styremedlem fra 1994 til 1998 og fra 2011 og er det fremdeles. Han er en kulturbærer for dagens medlemmer av KBB og har også vist engasjement for og skapt en støttegruppe rundt korpset som bidrar i NM oppkjøringene og ellers ved behov.

Jan-Inge Kolaas er en naturlig kandidat til æresmedlemsskap i Krohnengen Brass Band, hans engasjement for KBB er glødende og vi er sikre på at det vil det fortsette å være i mange år fremover.

Styret Krohnengen Brass Band
Bergen 04.10.2016