Helge Hansen – æresmedlem

Helge Hansen ble i 2009 utnevnt til korpsets 2. æresmedlem. Helge er på mange måter «skaperen» av det moderne KBB. Han var en kraftig pådriver i KBBs omskaping fra «kaffekorps» til et ambisjonsrikt og moderne brassband.

Bakgrunn for utnevnelsen:
Helge Hansen spilte bass i KBB fra starten i 1969 til 1986. Han satt sammenhengende i styret i 19 år fra 1973 til 1992, hvorav 8 år som leder.

Helge stilte arbeidsplassen sin til disposisjon (Bergens Rørhandel i Åsane) når KBB ble kastet ut fra Krohnengen Skole med 14 dagers varsel i 1988. Vi ble på Bergens Rørhandel i 5 (!) år. Det kan telles på en hånd de prøvene hvor Helge ikke var tilstede i hele denne perioden.

Helge rekrutterte personlig de fleste medlemmene i sin periode i KBB. Mange vil huske hvor vanskelig det var å si nei når han forlangte at du begynte i KBB. Å svare nei var egentlig ikke noe alternativ.

Helge er på mange måter «skaperen» av det moderne KBB. Han var en kraftig pådriver i KBBs omskaping fra «kaffekorps» til et ambisjonsrikt og moderne brassband. Fra slutten av 70-tallet og fram til NM-seieren i 1990 var det en kontinuerlig utvikling av KBB både musikalsk og organisatorisk, og de største forandringene kom fra 1982 og utover i Allan Withingtons 7 års periode med korpset. En organisasjon som KBB som hadde bestemt seg for å løfte seg ut av middelmådigheten og bli et konkurransevinnende og attraktivt korps, måtte gjennom mange harde tak, økonomien til KBB måtte tåle høyere mye kostnader og organisjonen måtte «profesjonaliseres». Helges rolle som leder, mellommann og kommunikasjonskanal mellom ambisjonsrike dirigenter og et ungt og til tider urutinert korps gjorde at KBB balanserte gjennom alle disse utfordringene, og kom ut på andre siden som det «moderne» KBB på 90-tallet; et stabilt elitedivisjonskorps med stødig økonomi.

Helges «drive», hans sosiale evner, organisasjonstalent og overtalelsesevner skal ha veldig mye av æren i denne prosessen.

Æresmedlemskapet er en hyllest til Helge, men også en hyllest til alle som aktivt støtter opp om korpsets drift på frivillig basis. Denne innsatsen betyr uendelig mye i den daglige drift av korpset!

Tusen takk!

Styret Krohnengen Brass Band
Bergen 09.09.2009