Ann Kolaas – æresmedlem

Ann Kolaas ble utnevnt til KBB sitt første æresmedlem. Ann var aktiv i kulissene til KBB fra 1988 og helt frem til hun gikk bort i 2003. Tanken var at vi skulle overrekke utmerkelsen med stor festivitas, men slik ble det ikke da Ann ble syk i august 2003. Overrekkelsen skjedde stille og rolig hjemme i Bjørkelien.

Bakgrunn for utnevnelsen:
Ann Kolaas har vært aktiv i kulissene til KBB siden 1988. Hun har lagt ned et stort frivillig arbeid for korpset som har vært til uvurderlig hjelp.

Ann har vært en nøkkelperson i mange av KBB sine viktigste inntektsbringende aktiviteter. For å nevne noen:

Ann har vært aktiv på loppemarkeder, ikke bare under selve arrangementet, men også i prosessen med registrering og organisering av hentinger, lagring osv. Hvem har ikke nytt deilig betasuppe på loppemarkedet som Ann har laget?

På konserter på Rothaugen har hun vært aktiv i «kjøkkengjengen» og hjulpet oss med gode innkjøp og det praktiske under selve arrangementet. Likeså de gangene korpset har vært med å arrangere Bergensiaden.

KBB har gjennom en årrekke solgt julestjerner. Ann har gjennom mange år alene solgt mer enn hva korpsets medlemmer har gjort til sammen! Hun har lagt ned et utall timer til telefonsalg, utkjøring og kontakt med gartneriet.

For oss i Krohnengen Brass Band er det vanskelig å finne en mer verdig kandidat enn Ann Kolaas til å bli korpsets første æresmedlem.

Æresmedlemskapet er en hyllest til Ann, men også en hyllest til alle som aktivt støtter opp om korpsets drift på frivillig basis. Denne innsatsen betyr uendelig mye i den daglige drift av korpset!

Tusen takk!

Styret Krohnengen Brass Band
Bergen 05.10.2003