Æresmedlemmer i Krohnengen Brass Band

Korpsets vedtekter sier følgende om æresmedlemskap i KBB:

«3.4 Æresmedlemskap – Æresmedlem kan bare den bli som har gjort seg særlig fortjent til korpsets høyeste utmerkelse. Forslag til kandidater kan fremmes til styret, og æresmedlemskap tildeles hvis styret enstemmig finner kandidaten verdig. Utnevnelse og overrekkelse skjer i hertil passende anledninger og omgivelser.»

Siden 1969 er det utnevnt 4 æresmedlemmer i korpset:

Ann Kolaas
Ann Kolaas ble utnevnt til KBB sitt første æresmedlem. Ann var aktiv i kulissene til KBB fra 1988 og helt frem til hun gikk bort i 2003. Tanken var at vi skulle overrekke utmerkelsen med stor festivitas, men slik ble det ikke da Ann ble syk i august 2003. Overrekkelsen skjedde stille og rolig hjemme i Bjørkelien. Les bakgrunn for utnevnelsen…

Helge Hansen
Helge Hansen ble i 2009 utnevnt til korpsets 2. æresmedlem. Helge er på mange måter «skaperen» av det moderne KBB. Han var en kraftig pådriver i KBBs omskaping fra «kaffekorps» til et ambisjonsrikt og moderne brassband. Les bakgrunn for utnevnelsen…

Jan-Inge Kolaas
Jan-Inge Kolaas ble i 2016 utnevnt til korpsets 3. æresmedlem. Jan-Inge har tilbrakt over halve livet sitt i KBB som utøvende medlem, styremedlem, kulturbærer, inspirator og en pådriver for utvikling. Æresmedlemskapet ble formidlet på hans 50-årsdag, 04.10.2016. Les bakgrunn for utnevnelsen…

Karl Ole Midtbø
Karl Ole Midtbø ble under jubileumskonserten 2019 utnevnt til æresmedlem i Krohnengen Brass Band for hans enorme engasjement og bidrag til korpsets musikalske utvikling. Gjennom 14 sesonger var Midtbø musikalsk leder og i den sammenheng må det fremheves at han tok KBB til seier i NM brass i 1990. Karl Ole er fortsatt engasjert og aktiv i Krohnengen som spillende medlem i KOS. Les bakgrunn for utnevnelsen…