Så var årets store loppemarked i Bergen over for denne gang. I løpet av helgen har mange tusen gjenstander byttet eiere, og vi håper alle som har vært hos oss er fornøyde med handelen.

Årets loppemarked er det største i Krohnengen Brass Bands historie, aldri før har det vært så mange mennesker innom oss i løpet av en helg, det har rett og slett vært en kjempesuksess!

Gjennomføringen av loppemarkedet ville ikke vært mulig uten hjelp fra gode venner av korpset. Krohnengen Brass Band takker alle dere som frivillig er med å hjelper oss med dette, for korpset, livsviktige arrangementet. Dere er med på å gjøre det mulig for KBB å fortsette sitt virke som elitekorps i Bergen,  vi ville ikke klart det uten dere!

Vi takker også komiteen som har hatt ansvaret for organiseringen av loppemarkedet, Elin Vevle, Monica F. Nilsen og Kristin Ludvigsen for kjempebra innsats.

Til slutt vil vi minne om korpsets neste konsert som blir førstkommende lørdag (3. april) på Sardinen, USF – kl. 22.00 – Vel møtt!!