Krohnengen Brass Band er veldig glade for å ønske Henning Anundsen (principal) og Ståle Sleire Johansen (solo eb-tuba) velkommen som nye medlemmer i KBB neste sesong, men vi trenger et par til.

Fra august 2017 har vi ledig plass på kornett, tuba og slagverk. Dersom du ønsker å spille under disse to dyktige gruppelederne i et av Norges beste brass band er du velkommen til å kontakte vår styreleder Stian Totland på totland@gmail.com eller 977 51 565 innen 21.04.17.

Vi ser fram til å få med oss to meget erfarne soloblåsere på laget, som vi er sikre på vil bidra positivt til KBB sin musikalske utvikling.

————————————————

Vacancies on tuba and cornet from August 2017!

Krohnengen Brass Band has vacancy on tuba and cornet from August 2017.
If you are interested, please send an email to totland@gmail.com by Friday 21.04.17.