KBB har i en årrekke formidlet gode musikkopplevelser gjennom egne konserter og konkurranser i og utenfor Bergen. Kombinasjonen av et stadig økende nivå og et generasjonsskifte i bandet, fordrer at vi må tørre å tenke nytt. Vi starter nytekningen med et kvinnelig dirigent- og instruktørtrekløver til neste sesong.

Målet til Norges Musikkorps Forbund er å etablere flere kvinner som dirigenter for de fremste amatørkorpsene i Norge, enten i faste engasjement eller som gjestedirigenter. Dette synes vi i Krohnengen Brass Band er positivt, og har i forkant av sesongen 2018/2019 tenkt nytt vedrørende kommende sesongs dirigentkabal. Vi har inngått en spennende avtale med det kvinnelige trekløveret bestående av Jane Westervik, Grethe Tonheim og Helga Vetås. I tillegg skal Hogne Holmås være med.

For å sikre best mulig musikalsk utvikling sesongen 2018/2019 – og for å nå våre musikalske mål – har vi inngått en spennende avtale med Jane Westervik som musikalsk leder for kommende sesong. Jane Westervik er dyktig, erfaren, pliktoppfyllende og grundig. Hun stiller høye krav og jobber målrettet. Hun vet hva som må til og hvordan hun kan gjøre en best mulig jobb. Derfor har Jane valgt å jobbe i et team, sammen med Grethe Tonheim, Helga Vetås og Hogne Holmås.

I tillegg vil vi benytte oss av internasjonalt anerkjente gjestedirigenter, og har avtale med Garry Cutt til Siddis Brass 2018 og professor Nick Childs til NM Brass i februar 2019.