Fra sesongen 2020/2021 har Krohnengen Brass Band ledig plass på principal kornett.

KBB har de siste årene hatt mål om kontinuerlig utvikling av korpset musikalsk, sosialt og organisatorisk, og er nå på jakt etter en principal kornett som ønsker utfordringen med å bidra til å løfte dette videre de neste årene.

Krohnengen Brass Band går inn i en innholdsrik sesong og skal blant annet delta i Siddis Brass, Brass in Concert (UK) og NM, i tillegg til flere konserter gjennom sesongen.

Dersom denne utfordringen er noe du ønsker mer informasjon om, kan du sende en e-post eller ringe til Jannicke Eide Ellingsen, jannicke.ellingsen@gmail.com (tlf: 416 50 078) eller Rune Vedvik, rune@vedvik.org (tlf: 947 83 706). Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

Krohnengen Brass Band is looking for a new principal cornet

From the 2020/2021 season, Krohnengen Brass Band seeks a new principal cornet. KBB has in recent years focused on continuous development of the bands musical level, social development and organizational competence. We are now looking for a principal cornet who wants the challenge of lifting this further in the next years.

Krohnengen Brass Band enters an exciting season and will, among other things, participate in Siddis Brass, Brass in Concert (UK) and the Norwegian national championships, as well as several concerts throughout the season.

If this is something you would like more information about, you can send an e-mail or call Jannicke Eide Ellingsen, jannicke.ellingsen@gmail.com (mob: +47 416 50 078) or Rune Vedvik, rune@vedvik.org (mob: +47 947 83 706). All inquiries will be treated confidentially.