Vi i Krohnengen Brass Band er snart klare for å reise til Newcastle, for å delta på årets Brass in Concert under ledelse av dirigent Ray Farr. Etter at vi kom på andre plass i Siddis Brass 2019, ble vi invitert til å delta i konkurransen.

(English version below)

Grunnet pandemien har arrangementet blitt utsatt, men endelig er vi klare for tur. Dette blir første gang Krohnengen er med på denne konkurransen, og deltakelsen i BiC er første utenlandstur for korpset på lang tid.  

Programmet vi skal framføre heter «From Bergen With Love» og er nyskrevet for anledningen av Svein Henrik Giske. Programmet er en hyllest til Bergen og lokale musikere, der vi framfører alt fra musikk av Edvard Grieg til marsjkomponisten Valter Aamodt og popdronningen Gabrielle. Dette er et program vi gleder oss til å vise frem til brass band entusiastene i England og resten av verden. Programmet spilte vi også under årets Siddis Brass under ledelse av Sindre Dalhaug. Nytt for denne konkurransen er at vi har med oss dirigent Ray Farr, som nå har vært i Bergen de to siste ukene og forberedt oss for konkurransen i New Castle. 

Med programmet vårt «From Bergen With Love» og dirigent Ray Farr er vi klare for å innta scenen i The Sage på lørdag, og gleder oss til å konkurrere mot flere av Englands og verdens beste brassband!

OM PROGRAMMET –  FROM BERGEN WITH LOVE    

-Fanfara di Bergensis- 

Bergen har sin egen sang. Hele Norge kjenner den som «Nystemt’n» og den blir ofte humoristisk kalt «Bergens nasjonalsang.» 

Alle i Bergen kan melodien og den blir sunget med stor innlevelse og stolthet på alt fra høytidelige, offisielle anledninger til fotballkamper. Den er en svært viktig del av bergensk kultur og knytter byens befolkning sammen mer enn noe annet stykke musikk. 

Her er en liten anekdote om «Nystemt’ns» betydning for bergenserne:  

-Festspillene har vært arrangert i Bergen siden 1953 og «Nystemt’n» er alltid en del av åpningsseremonien. En gang på 90-tallet bestemte daværende festspilldirektør seg for å stryke den av programmet. Det ble store protester og direktøren fikk hard medfart i lokalpressen. Direktøren vek ikke, hun stod på sitt. Men, når så dagen for åpningsseremonien var der, reiste en fullsatt Grieghall seg i protest og sang Nystemt’n a capella. 

Denne fanfaren er bygd på «Nystemt’n» og i tillegg en annen fanfare, 

«Kongen Kommer,» av Harald Sæverud. Denne spilles når kongen ankommer Håkonshallen på Bergenhus Festning. Kongen er æresgjest under både festspillåpningen og ved lunsjen i Håkonshallen hvert år. 

-Ensom Vandrer- 

Dette verket er fra Edvard Grieg (1843-1907) sine lyriske stykker for piano, og er tilrettelagt som solo for vår esskornettist, Hildegunn Lie. 

-Fem Fine Frøkner- 

En av dagens popstjerner fra Bergen er Gabrielle (f. 1985). Dette er hennes mest kjente låt, som også ble fremført på Nobels Fredspris-konserten i 2014. 

-Myrsnipa-  

Jan Eggum (f. 1951) er kjent for de fleste nordmenn og hans virke som vise- og popsanger strekker seg over 4 tiår. Han er en av de meste berømte norske artister i sin generasjon. I år er han 70, og Krohnengen feirer ham med vår versjon av Myrsnipa (The Dunlin). 

-Brigade Vest Marsj- 

«Brigade Vest» er skrevet av Valter Aamodt (1902-1989) som var komponist, dirigent og lærer. Han var en sterk kraft i oppbygningen av det norske kor- og korpsmiljøet. I denne marsjen siterer han både «Nystemt’n» og signalet for Bergenhus Regiment. 

-På tur med Nystemt’n- 

Dette stykket handler om at «Nystemt’n,» altså selv melodien, reiser rundt i Bergen og møter forskjellige folk og steder som er typisk for byen. Disse møtene gjør at også melodien endrer karakter, nesten som en slags musikalsk kamelon. 

Det hele starter på toppen av et av de 7 fjell som omkranser byen, -på Ulrikens topp, som det heter i teksten. 

Herfra farer vi ned fjellsiden i stor fart og havner i teselskap i Kalfarlien, -et fornemt strøk av byen. 

Teselskapet blir ikke helt som husets forfinede frue (esskornett) hadde sett for seg, fordi den lett animerte onkelen (basstrombone) til stadighet avbryter henne. 

Så støter vi på noen høylydte brannsupportere på vei til stadion, før vi blir helt parkert av et kort, men svært insisterende buekorps. 

Dette leder oss videre til en kveld på byen, på en brun pub med masse øl. 

Om det er veldig sen kveld eller svært tidlig morgen er litt uvisst, men til slutt ender vi opp i en New Orleans-lignende street parade langs Bryggen. 

På grunn av litt mange øl på puben tidligere, er behovet for enkelte støttesteg overhengende. Dette kan også høres i musikken gjennom skiftende rytmer og skeive takter. 

All musikken er arrangert eller komponert av Svein H. Giske. 


Krohnengen Brass Band are ready for Brass in Concert

Krohnengen Brass Band are looking forward to visit Newcastle and participate in this year’s Brass in Concert. After the band came second at Siddis Brass in 2019, Krohnengen were for the first time invited to Brass in Concert. The band is filled with excitement, especially since this is the first trip abroad for the band since their England tour in 2019. 

Krohnengen Brass Band’s programme for Brass in Concert 2022, written for the occasion by Svein Henrik Giske, is based entirely on music, scenes and events from the band’s hometown, Bergen in Norway. The repertoire spans over 100 years of music-history from world famous classical composer Edvard Grieg to modern day Norwegian pop star Gabrielle.  

Conductor Ray Farr has been in Bergen for the last two weeks preparing Krohnengen for the competition in Newcastle. Krohnengen look forward to present «From Bergen With Love» to all the brass band enthusiasts in England and around the world. 

Krohnengen Brass Band and conductor Ray Farr are ready to enter the stage at Sage Gateshead on Saturday with their program «From Bergen With Love». 

FROM BERGEN WITH LOVE  

-Fanfare of Bergen- 

The City of Bergen has its own song. It’s popularly known as «Nystemt’n» and sometimes humorously referred to as «The National Anthem of Bergen». 

Everybody knows the tune and it’s sung with great pride at everything from public city events to football matches. It’s a hugely significant part of Bergen’s cultural life and it brings the city’s population together like no other piece of music.  

A small anecdote about the significance of «Nystemt’n» 

-The Bergen International Festival is an annual music and theatre festival in Bergen. It has brought world class performers to the city since 1953. 

«Nystemt’n» is always part of the opening ceremony. 

On one occasion, in the 1990s, the director of the festival decided to cut it from the programme. There was a massive protest, and the director faced a lot of criticism in the press. However, she stood by her decision. When it got to the actual ceremony, all the people in the Grieg Hall stood up spontaneously and sang «Nystemt’n» a capella. 

This fanfare is based on «Nystemt’n» plus another fanfare, entitled «Kongen Kommer» (The King’s arrival), composed by another great composer from Bergen: Harald Sæverud. The King is the guest of honour at The Bergen International Festival opening every year and «Kongen Kommer» is played when the King of Norway arrives at Håkon’s Hall inside The Bergen Fortress. 

-Solitary Wanderer- 

This is adapted freely from Edvard Grieg’s (1843-1907) lyric pieces for piano and features the band’s soprano cornet player, Hildegunn Lie. 

-5 Happy Girlfriends- 

One of Bergen’s brightest pop stars is Gabrielle (b. 1985), and this is her most famous song, which was also performed at the Nobel Peace Prize Concert in 2014. 

-The Dunlin- 

Jan Eggum (b. 1951) is a singer-songwriter with a career that spans 4 decades. 

He is one of the most famous artists of his generation in Norway as well as in Bergen. This year he turns 70 and Krohnengen Brass Band join the celebration with our version of his song «Myrsnipa» (The Dunlin). 

-Brigade West March- 

«Brigade West» was written by Valter Aamodt (1902-1989). Aamodt was a composer, conductor and teacher. He was a strong force in the development of the Norwegian band and choir movement. 

In this march Aamodt quotes both «Nystemt’n» and the signal of Bergenhus Regiment, which is situated at the Bergen Fortress. 

-Nystemt’ns Ride Around Bergen- 

This piece is about «Nystemt’n» travelling around Bergen and meeting different people and places. 

The tune itself changes character, almost like musical chameleon, when meeting new people along its way. 

It starts at the top of one the seven mountains surrounding Bergen, Mount Ulriken (which is described in the song). Then we go into a speedy descent into Kalfarlien, which is a posh part of Bergen. 

Here there is an afternoon tea party which becomes unruly when the refined lady of the house (our soprano cornet player) is rudely interrupted by the drunken uncle (our bass trombone). 

Next, we run into a crowd of noisy football hooligans who are supporters of the local Bergen team called “Brann”. Abruptly, things come to a halt by a traditional Bergen Marching Band. 

This leads the way to a night on the town, with lots of beer, at the local sports bar. Eventually we end up in a street parade, New Orleans style, alongside the Bergen harbour. Bergen Harbour, locally known as «Bryggen,» is a Unesco World Heritage Site.  

Having consumed lots of beer, extra steps are needed occasionally, and this is reflected in the shifting rhythms in the music.