Over tretti år skulle det gå før Krohnengen Brass Band spilte inn sin første CD.

Helgen 13. – 15. mars går korpset i studio for å spille inn det som skal bli Krohnengen Brass Bands første CD. Repertoaret vil være norsk musikk arrangert og komponert for brass band. Til å foreta innspilling har vi engasjert Kjetil Høydal.