Krohnengen Brass Band får tildelt kr. 100.000,- fra «VI – allmennyttige midlar frå Sparebanken Vest» til sitt #uniformsløft.

På prøven den 26. august på Meyermarken fikk vi besøk av markedskonsulent i Sparebanken Vest, Mona Helen Vikøyr. Med seg hadde hun den fantastiske nyheten at KBB var tildelt kr. 100.000,- til kjøp av nye uniformer. Vi takker Sparebanken Vest ydmykt for tildelingen og gleder oss til å bytte ut våre eksisterende uniformer som korpset fikk til sin 20-års feiring i 1989 (!). Dette blir stas! Vi takker også uniformskomiteen; Elisabeth og Birte Sofi, som har stått på for å få dette til. Godt jobbet!