Når:tirsdag 20. september 201120.09.2011 kl. 19:00
Hvor:Meyermarken Bydelshus
Dirigent:Bengt Florvåg

Hvert år gjør Krohnengen Brass Band en konsert sammen med «sitt eget» skolekorps, Krohnengen Skoles Musikkorps. Flere av KBBs medlemmer har selv spilt i korpset, og vår nye 2. kornettist Thomas André Marøy er en av dem som spiller begge steder.

Konsertene er en gylden anledning for skolekorpsmusikantene til å få hørt et brass band på høyt nivå, samtidig som KBB får drevet litt «lobbyvirksomhet» rundt fremtidig rekruttering. I år vil også flere av skolekorpsets musikanter spille solo med KBB.

Konserten dirigeres av KBBs faste dirigent, Bengt Florvåg.

Vel møtt på Meyermarken Bydelshus tirsdag 20. september kl. 19:00!