Det er utvilsomt en alvorstynget og merkelig tid vi er inne i. Koronasituasjonen preger ikke bare korpsverden, men hele verdenssamfunnet.

For oss musikanter innebærer koronasituasjonen nå at vi ikke kan treffes fysisk. Dermed må vi være kreative for å kunne opprettholde og videreutvikle våre sosiale og musikalske ferdigheter, all den tid det ikke er tillatt eller forsvarlig å møtes til øvinger og konserter.

Styret i Krohnengen Brass Band tenker det er viktigere enn noen gang å ha lyspunkter å se frem til i hverdagen. Derfor har vi lagt opp til digitale workshops den kommende tiden med dyktige pedagoger, motivatorer og instrumentalister, noe vi også oppfordrer andre til å gjøre. I første omgang gleder vi oss til «Tirsdagsprat» med Frøydis Ree Wekre og Richard Marshall!

Ta vare på hverandre, det er ekstra viktig nå!