KBB UNG er en samling i regi av Krohnengen Brass Band rettet mot barn og ungdom som spiller i korps. Samlingen består av musikk, sosialisering, eksperimentering, musisering og samspill – tilpasset den enkeltes nivå. Musikantene får spille med et av landets beste brassband, under ledelse av kvalifiserte dirigenter, instruktører og våre egne dyktige musikere. Samlingen kulminerer i en storslått konsert.

Vi i KBB mener korpsbevegelsen er vel verd å ta vare på. Ikke bare for å redde 17. mai-feiringen og egen rekruttering, men fordi korps er en viktig utdanningsarena, som tilbyr mennesker en unik kombinasjon av musikkopplæring, kulturformidling, verdiformidling, identitetsskaping, fellesskap og sosialisering – på tvers av alder, kjønn, etnisitet og sosial bakgrunn.

Noe av oppskriften for å beholde unge musikanter i skolekorpsene er god pedagogisk og organisatorisk ledelse. I tillegg er det viktig for skolekorpsmusikantene med forbilder å se opp til. Toppkorpsene har en sentral rolle som gode ambassadører og inspirasjonskilde for barn og ungdom.

Høsten 2017 ble «KBB UNG» arrangert for første gang, med over 50 deltakere mellom 8 og 19 år.

Formålet med «KBB UNG» er å gi unge musikanter et fundament for menneskelig og musikalsk utvikling i et trygt sosialt miljø med følgende grunnverdier:

Romslighet og fellesskap
KBB UNG er et musikalsk, kunstnerisk og sosialt fellesskap på tvers av alder, kjønn, etnisitet og sosial bakgrunn. Hos oss har alle lov til å være seg selv og deltakere inkluderes i alle aktiviteter.

Musikalsk og kunstnerisk utvikling
Prosjektet gir alle musikanter utfordringer tilpasset sitt nivå og stimulerer deltakernes lyst, vilje og evne til kreativitet, samspill og skaperkraft. Når ulike musikanter deltar i et fellesskap – der kunnskap og erfaring møter spilleglede og vitalitet – skapes gjensidig motivasjon og utvikling.

Kvalitet
God organisatorisk og musikalsk ledelse, sammen med godt forberedte musikere, vil fremme et troverdig, integritetsfullt og helhetlig kunstnerisk uttrykk. Våre musikanter, instruktører og dirigenter er godt kvalifiserte og bidrar sammen til at deltakernes læring blir virkelighetsnær og effektfull.

Tidsplan for gjennomføringen av prosjektet

09.30 Oppmøte og registrering
10.00 Gruppevis oppvarming
10:45 Korps
12.00 Lunsj
13.00 Korps
15:00 Korps/grupper/sosialt
15:30 Generalprøve
16:30 Pause med frukt og forfriskninger
17:00 Hentekonsert

Musikantene blir utfordret til å spille på et nivå tilpasset den enkeltes ferdigheter. Ved påmelding kan musikant i samråd med foreldre og korps velge mellom to korps, der nivået er fra nybegynner til viderekommen skolekorpsmusikant.

Musikantene fordeles slik:
KBB-junior
ca. 9-13 år

KBB-ung
ca. 14-19 år

Praktisk informasjon
Det vil bli servert lunsj til musikantene, så husk å skrive opp eventuelle matallergier i påmeldingen. Vi vil publisere bilder av samlingen på sosiale medier, informer oss om du ikke ønsker å være med på bilder.

Følg med på kbb.no/sesongplan og vår Facebook-side for mer informasjon om påmelding til årets KBB UNG.