KBB UNG er en samling i regi av Krohnengen Brass Band rettet mot barn og ungdom som spiller i korps. Samlingen består av musikk, sosialisering, eksperimentering, musisering og samspill – tilpasset den enkeltes nivå. Musikantene får spille med et av landets beste brassband, under ledelse av kvalifiserte dirigenter, instruktører og våre egne dyktige musikere. Samlingen kulminerer i en storslått konsert.

Vi i KBB mener korpsbevegelsen er vel verd å ta vare på. Ikke bare for å redde 17. mai-feiringen og egen rekruttering, men fordi korps er en viktig utdanningsarena, som tilbyr mennesker en unik kombinasjon av musikkopplæring, kulturformidling, verdiformidling, identitetsskaping, fellesskap og sosialisering – på tvers av alder, kjønn, etnisitet og sosial bakgrunn.

Noe av oppskriften for å beholde unge musikanter i skolekorpsene er god pedagogisk og organisatorisk ledelse. I tillegg er det viktig for skolekorpsmusikantene med forbilder å se opp til. Toppkorpsene har en sentral rolle som gode ambassadører og inspirasjonskilde for barn og ungdom.

Høsten 2017 ble «KBB UNG» arrangert for første gang, med over 50 deltakere mellom 8 og 19 år.

Dato for «KBB UNG 2020» er 18. oktober 2020.

Formålet med «KBB UNG» er å gi unge musikanter et fundament for menneskelig og musikalsk utvikling i et trygt sosialt miljø med følgende grunnverdier:

Romslighet og fellesskap
KBB UNG er et musikalsk, kunstnerisk og sosialt fellesskap på tvers av alder, kjønn, etnisitet og sosial bakgrunn. Hos oss har alle lov til å være seg selv og deltakere inkluderes i alle aktiviteter.

Musikalsk og kunstnerisk utvikling
Prosjektet gir alle musikanter utfordringer tilpasset sitt nivå og stimulerer deltakernes lyst, vilje og evne til kreativitet, samspill og skaperkraft. Når ulike musikanter deltar i et fellesskap – der kunnskap og erfaring møter spilleglede og vitalitet – skapes gjensidig motivasjon og utvikling.

Kvalitet
God organisatorisk og musikalsk ledelse, sammen med godt forberedte musikere, vil fremme et troverdig, integritetsfullt og helhetlig kunstnerisk uttrykk. Våre musikanter, instruktører og dirigenter er godt kvalifiserte og bidrar sammen til at deltakernes læring blir virkelighetsnær og effektfull.

Tidsplan for gjennomføringen av prosjektet
Samlingen arrangeres i vårt faste øvingslokale, Meyermarken bydelshus (Ladegårdsgaten 65B, 5033 Bergen), søndag 18. oktober kl. 09:30-18:00.

09.30 Oppmøte og registrering
10.00 Korps/grupper
11:00 Korps/grupper
12.00 Lunsj
13.00 Korps
15:00 Korps/grupper
15:30 Generalprøve
16:30 Pause med frukt og forfriskninger
17:00 Hentekonsert

Musikantene blir utfordret til å spille på et nivå tilpasset den enkeltes ferdigheter. Ved påmelding kan musikant i samråd med foreldre og korps velge mellom to korps, der nivået er fra nybegynner til viderekommen skolekorpsmusikant.

Musikantene fordeles slik:
KBB-junior
ca. 9-13 år

KBB-ung
ca. 14-19 år

Praktisk informasjon
Det vil bli servert lunsj til musikantene, så husk å skrive opp eventuelle matallergier i påmeldingen. Vi vil publisere bilder av samlingen på sosiale medier, informer oss om du ikke ønsker å være med på bilder.

Pris: 200,- Betales ved registrering (Vipps, kort eller kontant).

Vi foretrekker betaling via VIPPS #97985 KROHNENGEN BRASS BAND.

Påmeldingsfrist er søndag 11. oktober 2020.

Følg med på kbb.no og vår Facebook-side for mer informasjon om påmelding og KBB UNG 2020.