Krohnengen Brass Band inngår en betydelig sponsoravtale med DnB NOR Finans i Bergen. KBB er både stolte og glade over å ha en så seriøs og stor bedrift som DnBNOR Finans med på laget, og ser avtalen også som et kvalitetstempel på KBB’s egen organisasjon.

– Avtalen innebærer at KBB kan holde et enda høyere tempo på instrumentinvesteringsprogrammet sitt. De siste tre årene har KBB f.eks. nærmest skiftet ut hele slagverksparken. Bare det siste året er det investert nærmere 200.000 kroner i fire nye pauker og ny vibrafon med tilhørende transportkasser og en ny bariton, sier Egil Pedersen, leder i KBB.- Avtalen betyr også at de faste, store konsertene våre kan utvikles enda mer, både med hensyn til nyskrevet repertoar, samarbeidspartnere og markedsføring, sier Pedersen.