Krohnengen Brass Band og DnB NOR Finans i Bergen inngikk forrige sesong en betydelig sponsoravtale med ett års varighet. Vi er veldig glade for at vi nå midt oppe i finanskrisen er blitt enige om å forlenge kontrakten.

KBB er både stolte og glade over å ha en så seriøs og stor bedrift som DnB NOR Finans med på laget, og ser avtalen også som et kvalitetstempel på KBB’s egen organisasjon.Avtalen gjør at vi kan opprettholde tempoet i instrumentinvesteringsprogrammet vårt. Nytt denne sesongen er f.eks. nye rørklokker, transportkasser og ny eb-kornett.