Torsdag 31. mai setter Krohnengen Brass Band kursen mot Amboise i Frankrike. Der skal vi delta i musikkonkurransen «French Open Brass Band Championship», under ledelse av dirigent Allan Withingthon. Frennch Open er en internasjonal musikkonkurranse der brassband fra flere land deltar.

Turen til Amboise i Frankrike innebærer både deltakelse i konkurranse og konserter i egen regi. Konkurransen er todelt og består av oppmarsj med fremføring av marsjer, og en konsert med fremføring av pliktnummer, soliststykke og ellers valgfritt repertoar innenfor den gitte tidsrammen.

Pliktnummeret i elitedivisjonen er Equilibrium av Paul Lovatt Cooper. I tillegg byr vi på tubasolo ved Ståle Sleire Johansen som skal fremføre Impromptu for Tuba av Daryl Barry, og klassiske toner med Ruslan and Ludmila Overture av Michail Glinka. I tillegg har vi med oss et underholdende light-program.