Jan-Inge ble på sin 50-årsdag, 04.10.2016, utnevnt til korpsets 3. æresmedlem. Vårt første ærsmedlem, Jan-Inges mor, har oppdratt han godt! Jan-Inge har tilbrakt over halve livet sitt i KBB som utøvende medlem, styremedlem, kulturbærer, inspirator og en pådriver for utvikling.

Jan-Inge har selv foreslått andre som æresmedlemmer, så overraskelsen var stor da han selv fikk tildelt medlemskapet foran korpset. Jan-Inge sier han er «både stolt og rørt». Korpset er også stolt over å ha en kapasitet som Jan-Inge med på laget. Gratulerer!

Innstillingen kom fra Krohnengen Old Star, hvor Jan-Inge er medlem i tillegg til å sitte i styret i Krohnengen Brass Band. KBBs styre brukte ikke lang tid på å enstemming vedta innstillingen, følgelig med unntak av én stemme.

Jan-Inge har vært medlem i KBB siden januar 1988 og er fremdeles medlem. Det vil si at han har tilbrakt over halve livet sitt i KBB som utøvende medlem, styremedlem, kulturbærer, inspirator og en pådriver for utvikling.

I over 28 år har Jan-Inge vært med på oppturer og nedturer i KBB og dyrket musikken, fellesskapet og vennskapet med de andre medlemmene i KBB.

Han har 25 NM deltakelser med KBB, det er en bragd i seg selv.

Jan-Inge er kreativ og en som ser muligheter der andre ser begrensninger. Dette har KBB nytt godt av gjennom hans deltakelse i ulike prosjekter opp gjennom tidene, hans store kontaktflate og en egen evne til å løse situasjoner der andre har gitt opp.

Jan-Inge har vært styremedlem fra 1994 til 1998 og fra 2011 og er det fremdeles. Han er en kulturbærer for dagens medlemmer av KBB og har også vist engasjement for og skapt en støttegruppe rundt korpset som bidrar i NM oppkjøringene og ellers ved behov.

Jan-Inge Kolaas er en naturlig kandidat til æresmedlemsskap i Krohnengen Brass Band, hans engasjement for KBB er glødende og vi er sikre på at det vil det fortsette å være i mange år fremover.