Tradisjon tro er Krohnengen Brass Band også i år å se i Bergen sentrum på 17. mai, og programmet er som vanlig tett.

Vi byr på følgende muligheter til å oppleve Bergens beste brass band:

06.30: Morgenprosesjonen, med avmarsj fra Bradbenken
09.00: Spilling for Sjømilitære Samfund på Shetlands-Larsens Brygge
10.30: Hovedprosesjonen, med avmarsj fra Koengen

Håper vi ser deg i prosesjonene!

PS. Vi oppfordrer alle til å ta mange bilder av oss, og sende dem til styret@kbb.no, evt. poste dem på vår Facebook side!