Grieg Foundation har helt siden 2010 vært en svært solid KBB-støttespiller gjennom betydelige økonomiske bidrag til korpsets drift.

Årets bidrag er kr. 200.000,-, og totalt bidrag årene 2010 – 2015 er kr. 1.000.000,-. Grieg Foundation bidrar med økonomisk støtte til utvalgte ideelle organisasjoner og prosjekter innenfor utdanning, bistand, helse, kunst og musikk. Innenfor musikkfeltet fikk følgende organisasjoner støtte i 2014: Festspillene i Bergen, Bergen Filharmoniske Orkester, De Unges Orkesterforbund, Opera Bergen, Bergen Nasjonale Opera og Krohnengen Brass Band.

Vi føler oss priviligerte, takker for støtten og ser frem til et fortsatt godt samarbeid.