Grieg Foundation har helt siden 2010 vært en svært solid støttespiller for KBB gjennom betydelige økonomiske bidrag til korpsets drift. Årets bidrag er kr. 200.000,-, og totalt bidrag årene 2010 – 2016 er kr. 1.200.000,-.

Grieg Foundation bidrar med økonomisk støtte til noen utvalgte ideelle organisasjoner og prosjekter innenfor utdanning, bistand, helse, kunst og musikk.

Støtten gjør oss i stand til å fornye instrumenter, samarbeide med enda bedre dirigenter / instruktører og ikke minst hjelper den oss til å satse videre på prosjekter som f. eks. vår tradisjonelle solistkonsert for unge, lokale talenter i Grieghallen. Her gir vi en gruppe utvalgte skolekorpssolister sjansen til å spille sammen med et elitekorps i en etablert konsertarena. Disse konsertene er en del av KBBs satsning mot unge og er kanskje noe av det kjekkeste vi gjør i løpet av sesongen.

Vi føler oss priviligerte, takker for støtten og ser frem til et fortsatt godt samarbeid!