Vi mottok i dag den gledelige nyheten om at Grieg Foundation fornyer støtten til Krohnengen Brass Band. Grieg Foundation har helt siden 2010 vært en av våre viktigste støttespillere, gjennom betydelige økonomiske bidrag til korpsets drift.

Bergen er en kulturby. Støtten fra Grieg Foundation for 2022 på kroner 250.000,- bidrar til at KBB kan være med å markere Bergen som en internasjonalt anerkjent kultur- og musikkby, samt gjøre brassmusikk levende og tilgjengelig for alle gjennom våre konserter og prosjekter.

Støtten muliggjør at KBB kan utvikle seg som elitekorps og som en positiv samfunnsaktør, gjennom å skape engasjement, fellesskap og glede for egne medlemmer, musikkinteresserte tilhørere og lokale skolekorpsmusikanter. Bidraget vi mottar for 2022 går målrettet til vårt arbeid med verdi- og kulturformidling, slik at vi kan fortsette å formidle gode og varierte musikkopplevelser til vårt publikum gjennom hele året.  Helt konkret gjør bidraget oss i stand til å samarbeide med dyktige dirigenter og instruktører, fornye instrumenter, og ikke minst hjelper den oss til å satse videre på prosjekter som f. eks. «KBB UNG», «KBB sitt-inn», «KBB hospitant» og vår tradisjonelle solistkonsert for unge, lokale talenter. Disse prosjektene er en del av vår satsning mot unge musikanter, og noe av det kjekkeste vi gjør i løpet av sesongen. 

Krohnengen Brass Band som elitekorps har en viktig rolle overfor barn og unge. Vi ser at det er viktig for skolekorpsmusikantene å ha forbilder å se opp til, og toppkorpsene spiller her en sentral rolle som gode ambassadører og inspirasjonskilde for barn og ungdom.

Musikk, herunder korpsaktiviteter, har en ekstremt viktig funksjon i et trygt og sunt samfunn. Ekstra viktig er det nå under koronapandemien. Musikk-frivilligheten er blant våre beste mestrings- og inkluderingsarenaer, uten reservebenk. Å spille i korps er en fritidsaktivitet som fremmer livskvalitet og god helse, bidrar til en bærekraftig livsstil og reduserer ulikhet gjennom sosial inkludering. Videre er det dokumentert folkehelseeffekt i hver tone og hver øvelse.

Grieg Foundation bidrar i stor grad til å støtte opp om et aktivt musikalsk miljø, som innbyr til læring i fellesskap, kulturformidling på høyt nivå og gode opplevelser på tvers av blant annet alder, kjønn og bakgrunn. Vi i Krohnengen Brass Band takker for støtten og ser frem til et fortsatt godt samarbeid!