Året 2021 er snart forbi. Dessverre ble heller ikke avslutningen av dette året slik som vi hadde ønsket og håpet på. Vi både startet og avsluttet året med avlyste arrangementer og alternative aktiviteter. Det er da en stor fordel å ha engasjerte og kreative medlemmer, samt et styre som har vært nyskapende og fokusert på å opprettholde aktiviteter og tilpasninger gjennom alternative opplegg i tråd med de til enhver tid gjeldende restriksjoner.

Til tross for at 2021 har vært et utfordrende år for alle, med stadige endringer på kort varsel og alternative opplegg, er det også lyspunkter å se tilbake på. Blant annet kan nevnes våre bidrag i Bergen 17. mai på land og til vanns, Klassisk Brass, From Ancient Times, KBB UNG, 3 x Krohnengen og sist, men ikke minst Siddis Brass under ledelse av professor Garry Cutt!

Vi retter en stor takk til alle våre støttespillere! En spesiell takk til Grieg Foundation, Sparebanken Vest, Bergen kommune og Hordaland Fylkeskommune. Vi føler oss privilegerte for støtten vi mottar og ser frem til et fortsatt godt samarbeid!

Videre retter vi en stor takk til vår musikalske leder Jane Westervik og våre faste instruktører Hogne Olai Holmås, Helga Vetås og Grethe W. Tonheim for et solid arbeid med korpset i året som har gått.

La oss håpe at vi i 2022 får reduserte restriksjoner, flere konserter med mye publikum, og et etter hvert Covid-fritt brass band-år.

Vi avslutter 2021 med å takke for året som har gått og ønsker alle våre støttespillere, dirigenter, supportere og trofaste følgere et godt musikalsk nytt år!