Sommeren er endelig her, og det er tid for en etterlengtet sommerferie for de aller fleste av oss. Samfunnet rundt oss åpner sakte men sikkert opp, og gjør at vi forhåpentligvis kan slappe av, reise litt, besøke venner, familie og nyte ferien.

Etter en annerledes og lite forutsigbar sesong, har det vært stor stas å få spille sammen igjen denne forsommeren. Samtlige instrumentgrupper har siden mai øvd sammen med vårt faste instruktørlag, frem mot det som ble en flott avslutning på sesongen med bidrag på nasjonaldagen og utendørs ensemblekonsert og sommeravslutning i mindre grupper lørdag 12. juni.

Selv om vi har måttet legge om vår ordinære drift, har vi klart å være innovative og holdt et høyt aktivitetsnivå gjennom perioder med fysisk nedstenging, der dirigenter, instruktører, gruppeledere, musikanter og styre har måttet ta i bruk ulike digitale plattformer for å gjennomføre prøver og prosjekter. Koronapandemien har ført til at vi, som mange andre, har måttet snu oss rundt og jobbe på helt nye måter fra dag én, slik at vi er rustet for en normal hverdag og sesong, forhåpentligvis allerede fra høsten av.

Som vanlig er det av og til noen medlemmer som forlater oss etter endt sesong, men heldigvis er utskiftningene i år minimale. 

Vi er takknemlige for Erik Johannesen sin dedikasjon til KBB siden 2018 og hans bidrag til vår musikalske og sosiale utvikling. Vi håper vi ser deg igjen i svart og gull, men ønsker deg lykke til videre med studier i rosenes by og spilling med Molde Brass Band. Tusen takk for innsatsen og på gjensyn!

Videre takker vi Josefine Anthun for god innsats i KBB gjennom det som ble en utfordrende sesong preget av koronapandemien. Josefine har ved siden av å spille på vår hornrekke dette året vært elev på Manger folkehøgskule. Vi ønsker lykke til videre med studier og spilling, og håper vi ser deg igjen i svart og gull. Tusen takk for innsatsen og på gjensyn!

Fra sesongstart høsten 2021 har Jannicke permisjon grunnet vikariat hos Hærens musikkorps i Harstad. Jannicke Eide Ellingsen har gjennom flere sesonger vært vår prinsipal-euphonium og bidratt sterkt til vår musikalske og sosiale utvikling. I tillegg har Jannicke gjort en solid innsats over flere år i KBB sitt styre, noe hun vil fortsette med videre fremover. Vi ønsker deg lykke til nord på, men er glade for å ha deg med på laget videre i styret! 

Avslutningsvis ønsker vi også å takke alle våre støttespillere som har bidratt med økonomiske midler til KBB og hjulpet oss gjennom en krevende pandemiperiode. En spesiell takk til Grieg Foundation, Bergen kommune, Vestland Fylkeskommune, Sparebanken Vest, OBOS og Fana sparebank for viktige bidrag til talentutvikling og våre prosjekter rettet mot barn og unge.

Etter nok en “annerledes-sesong” er det godt med sommerferie, men vi håper og tror at høsten som kommer blir mer slik vi kjenner den, og gleder oss til vi både kan treffes og øve alle sammen igjen side om side – ikke minst få lov til å spille for publikum. Vi ønsker alle en riktig god sommer, så ses og høres vi!