Meyermarken Bydelshus! Har du hørt om det? I mange år? Nå er det endelig et faktum, og KBB vil før sommeren endelig kunne flytte inn i nye lokaler.

Meyermarken Bydelshus har vært et langt lerret å bleke. Mange år med planlegging, revideringer av planer, behandlinger i bystyret og bydelsstyret har nå endelig sett sin ende. Et bydelskulturhus til en verdi av 10 millioner kroner sjenkes av Bergenhus Bydel til beboere og det frivillige kulturlivet i Sandviken – Bergen.Huset er unikt; Krohnengen Brass Band, Sandviken Ungdomskorps, Meyermarken Bataljon og to velforeninger i nærområdet er de fem hovedbrukerne av huset. Vi har fått være med i hele prosessen fra idè til realisering, og sitter nå med et hus som er skreddersydd våre behov.

Krohnengen Brass Band får kontor, lagerlokale, notearkiv og tilgang til stor øvingssal på permanent basis.På vegne av alle fem brukere vil vi takke Bergenhus Bydelsstyre og Bergenhus Bydelsadministrasjon for utrettelig arbeid frem mot det endelige målet.

Prosessen har tatt tid, men vi er overbevist om at det endelige resultatet er veldig bra.Det vil bli offisiell innvielse av huset i løpet av mai måned – dato kommer vi tilbake til.