Universitetet i Bergen, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin har i høst gjennomført et omfattende forskningsarbeid på hørsel og støy/kraftig lyd (forskernes oppfatning av musikk i brassband… ? ) i Krohnengen Brass Band.

De har vært tilstede på de fleste prøver i hele høst (vi kondolerer…) og foretatt målinger både av lydtrykk under prøvene og målinger av hørselen på hver enkelt musiker både før og etter prøven. Fem musikere blir målt på hver prøve og må bære et lite magisk apparat (støydosimeter) på seg under hele prøven. Resultatene blir offentliggjort i en større faglig rapport over nyttår. Blir dette den definitive «mythbusteren» om hørselskade i brassband eller kommer den til å bekrefte det mange tror; at du blir hørselskadd av å spille i korps ? Hvem vet ? Forskningsrapporten vil bli publisert her på kbb.no så snart den er klar.