Under budsjettbehandlingen i Bergen Kommune før jul ble det klart at Krohnengen Brass Band er løftet inn i det gode selskap og vil stå oppført under posten «profesjonell kunst» i fremtidige budsjetter for Bergen Kommune.

For året 2003 er vi tilgodesett med kr. 100.000,- i budsjettet – en markant økning fra tidligere år. Vi er også løftet ut fra den ordinære samleposten som går til Kor & Korps, noe som gjør at det heretter er kulturavdelingen og Byrådet i Bergen som avgjør korpsets støtte.

Vi setter veldig pris på dette, og føler at vi nå endelig er akseptert som en viktig bidragsyter til kulturlivet med høy kvalitet og stor grad av seriøsitet.

Krohnengen Brass Band vil fortsette arbeidet med å synliggjøre korpset og skape en sterkere lokal forankring både i Bergen og i Sandviken.Vi skal være blant de fremste elite brass band i Norge, og vi skal fortsatt holde gode og interessante konserter til glede for byens befolkning.

Den økte støtten fra Bergen Kommune vil hjelpe oss til å nå disse målene.