Krohnengen Brass Band har ledig plass på kornett og slagverk fra august 2015.

Les mer