I går ble det gjennomført medlemsmøte, årsmøte og valg i Krohnengen Brass Band. Sentralt på medlemsmøtet sto selvfølgelig en evaluering av årets NM, og det kom på bordet mange konstruktive innspill til hvordan øke nivået ytterligere.

Etter gjennomført valg sier gjenvalgt leder, Stian Totland, at det er gledelig å se at vi klarer opprettholde kontinuitet i styresammensetningen. Like viktig som å beholde en stabil medlemsmasse er det viktig at et samlet styre kan jobbe langsiktig over flere sesonger.

Nye styremedlemmer i 2016 er Vilde Sundal Osland, Anita Milde og Richard Antrobus (vara). De som gikk av var Mads André Pisani Hetlevik og Marius Fevang Thorstensen. Vi takker dem for innsatsen, men lover samtidig at de ikke skal bli arbeidsløse.

Se det nye styret i KBB her.