Avtroppende leder leverer stafettpinnen videre under Krohnengen Brass Bands årsmøte for 2014. På årsmøtet ble korpsåret 2014 gjennomgått både musikalsk og økonomisk, og en del styremedlemmer gjennom flere år går nå ut av styret.

Følgende styremedlemmer trer nå ut av sine styreverv:
Siri-Linn Schmidt Fotland (leder)
Elisabeth Nonås Fylkesnes (kasserer)
Helene Reigstad (styremedlem)
Jostein Marøy (styremedlem)

På vegne av Krohnengen Brass Band takker vi disse for en fantastisk innsats i styret i året som er gått!

På årsmøtet ble det valgt nytt styre i Krohnengen Brass Band for det kommende året. Særlig er vi glade for å ønske velkommen tilbake til tidligere medlemmer av KBB. Det nye styret vil nå bestå av:

Stian Totland (leder)
Rune Vedvik (kasserer)
Mads André Pisani Hetlevik (styremedlem)
Sondre Undertun (styremedlem)
Line Hansen Talleraas (styremedlem)
Jan-Inge Kolaas (styremedlem)
Karsten Olav Aarestrup(styremedlem)
Marius Fevang Thorstensen (styremedlem)

Vilde Sundal Osland (varamedlem)

Det avtroppende styret vil gjerne få gratulere nye styremedlemmer med vervene, og ønsker styret lykke til i sitt arbeid.