Fredag 17. februar ble det gjennomført årsmøte i Krohnengen Brass Band. På årsmøtet ble korpsåret 2022 gjennomgått både musikalsk og organisatorisk, og det ble gjennomført valg av nytt styre.

Som det ble bemerket på årsmøtet, kan vi si oss fornøyde med at vi gjennom hele periode har klart å ivareta stabil besetning, samt videreutvikle vår satsing mot barn og unge musikanter i Bergen og omegn. Eksempelvis fikk vi gjennomført en fantastisk solistkonsert våren 2022 i Grieghallens foajé. Videre gikk KBB UNG av stabelen høsten 2022 med solid deltakelse fra hele fylket.

Til tross for uforutsigbarheten og de økonomiske utfordringene koronapandemien bar med seg, er det gledelig å konstatere at styret med finanskomitéen i spissen har jobbet godt for å sikre KBB en sunn økonomi for den videre driften.

Det er kjekt å se at korpsets langsiktige arbeid bærer frukter og at vi klarer å beholde kontinuitet i medlems- og styresammensetningen, til tross for den utfordrende og uforutsigbare perioden vi har vært gjennom. Like viktig som å beholde en stabil medlemsmasse, er at et samlet styre kan jobbe langsiktig over flere sesonger, noe som vil bidra til god organisatorisk og musikalsk utvikling.

Etter endt årsmøte trådte mangeårig kasserer Simen Nybakk, styremedlem Marie Louise Kjeldstad og varamedlem Celine Gjendemsjø Kvarnvik ut av sine styreverv. På vegne av Krohnengen Brass Band takker vi for en fremragende innsats i styret gjennom perioden. 

På årsmøtet ble det valgt nytt styre og vi er glade for at det er få utskiftninger i styresammensetningen. Vi ønsker velkommen Hege Øvrebø, Torgeir Halvorsen og Ragnhild Gaupholm med styreverv i KBB.

Det nye styret i KBB for 2023 består av:
Rune Vedvik (Leder)
Karsten Olav Aarestrup (Nestleder)
Hege Øvrebø (Kasserer)
Jan-Inge Kolaas (Styremedlem)
Torgeir Halvorsen (Styremedlem)
Per Olav Haaland (Styremedlem)
Ingeborg Abelvik (Styremedlem)
Birte S. Bryne (Styremedlem)
Ragnhild Gaupholm (Varamedlem)

Vi ønsker styret lykke til med sitt arbeid frem til neste årsmøte.