Fredag 18. februar ble heldigitalt årsmøte og medlemsmøte gjennomført i Krohnengen Brass Band. På årsmøtet ble korpsåret 2021 gjennomgått både musikalsk og organisatorisk, og det ble gjennomført valg av nytt styre.

Etter nesten to år med koronarestriksjoner og nedstenginger, er det glededelig å konstatere at det nå ser ut som vi går lysere tider i møte. Gjennom pandemien har savnet etter fysiske fellesøvinger og konserter vært mer enn stort.

Imidlertid har Krohnengen Brass Band klart å være innovative og holdt et høyt aktivitetsnivå gjennom perioder med fysisk nedstenging, der dirigenter, instruktører, gruppeledere, musikanter og styre har måttet ta i bruk ulike digitale plattformer for å gjennomføre prøver og prosjekter.

Koronapandemien har ført til at vi, som mange andre, har måttet snu oss rundt og jobbe på helt nye måter fra dag én, slik at vi har vært rustet for en normal hverdag.

Til tross for de økonomiske utfordringene og uforutsigbarheten koronapandemien har ført med seg, har styret med finanskomiteen i spissen jobbet godt for å sikre KBB en sunn økonomi for den videre driften. I den forbindelse ønsker Krohnengen Brass Band å rette en særlig takk til Grieg Foundation, Sparebanken Vest, Bergen kommune og Vestland fylkeskommune for støtten vi mottok i 2021. Dette er midler som kommer godt med i vår videre satsning og i vårt arbeid med kulturformidling og prosjekter rettet mot barn og unge.

Som det ble bemerket på årsmøte, kan vi si oss fornøyde med at vi har klart å ivareta og videreutvikle KBB UNG og vårt talentprogram mot unge musikanter i Bergen og omegn, til tross for koronapandemiens inntog. Eksempelvis fikk vi gjennomført KBB UNG høsten 2021. Vi var heldige som hadde Lungegården Arena og flere øvingsrom til disposisjon, slik at vi kunne gjennomføre arrangementet i tråd med gjeldende nasjonale og lokale smittevernregler.

Det er kjekt å se at korpsets langsiktige arbeid bærer frukter og at vi klarer å beholde kontinuitet i medlems- og styresammensetningen, til tross for den utfordrende og uforutsigbare tiden vi lever i. Like viktig som å beholde en stabil medlemsmasse, er at et samlet styre kan jobbe langsiktig over flere sesonger, noe som vil bidra til god organisatorisk og musikalsk utvikling.

Etter endt årsmøte trådte Jannicke Eide Ellingsen, Sigurd Bache og Johann Ringdal ut av sine styreverv. På vegne av Krohnengen Brass Band takker vi for en fremragende innsats i styret gjennom året som har gått. På årsmøtet ble det valgt nytt styre og vi er glade for at det er få utskiftninger i styresammensetningen. Vi ønsker velkommen og gratulerer Celine Gjendemsjø, Per Olav Haaland og Ingeborg Abelvik med styreverv i KBB.

Det nye styret i KBB for 2022 består av:
Rune Vedvik (Leder)
Karsten Olav Aarestrup (Nestleder)
Simen Nybakk (Kasserer)
Jan-Inge Kolaas (Styremedlem)
Marie L. Kjeldstad (Styremedlem)
Per Olav Haaland (Styremedlem)
Ingeborg Abelvik (Styremedlem)
Birte S. Bryne (Styremedlem)
Celine Gjendemsjø (Varamedlem)

Vi ønsker styret lykke til med sitt arbeid frem til neste årsmøte.