Fredag 12. februar ble tidenes første heldigitale årsmøte gjennomført i Krohnengen Brass Band. På årsmøtet ble korpsåret 2020 gjennomgått både musikalsk og organisatorisk, og det ble gjennomført valg av nytt styre. 

Det nærmer seg ett år med korona-nedstenging og savnet etter fysiske fellesøvinger er mer enn stort. Imidlertid har Krohnengen Brass Band klart å være innovative og holdt et høyt aktivitetsnivå gjennom perioder med fysisk nedstenging, der dirigenter, instruktører, gruppeledere, musikanter og styre har måttet ta i bruk ulike digitale plattformer for å gjennomføre prøver og prosjekter. Koronapandemien har ført til at vi, som mange andre, har måttet snu oss rundt og jobbe på helt nye måter fra dag én, slik at vi er rustet for en normal hverdag når den tid kommer.

Til tross for de økonomiske utfordringene og uforutsigbarheten koronapandemien har ført med seg, har styret med finanskomiteen i spissen jobbet godt for å sikre KBB en sunn økonomi for den videre driften. I den forbindelse ønsker Krohnengen Brass Band å rette en særlig takk til Grieg Foundation, Sparebanken Vest, Bergen kommune og Vestland fylkeskommune for støtten vi mottok i 2020. Dette er midler som kommer godt med i vår videre satsning og i vårt arbeid med kulturformidling og prosjekter rettet mot barn og unge.

Som det ble bemerket på årsmøte, kan vi si oss fornøyde med at vi har klart å ivareta og videreutvikle  KBB UNG og vår hospitantordning, til tross for koronapandemiens inntog. Eksempelvis fikk vi gjennomført KBB UNG høsten 2020 med rekorddeltakelse. Vi var heldige som hadde Lungegården Arena og flere øvingsrom til disposisjon, slik at vi kunne gjennomføre arrangementet i tråd med gjeldende nasjonale og lokale smittevernregler.

Etter et godt resultat i elitedivisjon Siddis Brass 2019 og NM brass 2020, er det kjekt å se at korpsets langsiktige arbeid bærer frukter og at vi klarer å beholde kontinuitet i medlems- og styresammensetningen, til tross for den utfordrende og uforutsigbare tiden vi lever i. Like viktig som å beholde en stabil medlemsmasse, er at et samlet styre kan jobbe langsiktig over flere sesonger, noe som vil bidra til god organisatorisk og musikalsk utvikling.

Etter endt årsmøte trådte Vilde Gaupholm, Nina-Mari Sylta Antrobus og Åshild Milde ut av sine styreverv. På vegne av Krohnengen Brass Band takker vi for en fremragende innsats i styret gjennom året som har gått.

På årsmøtet ble det valgt nytt styre og vi er glade for at det er få utskiftninger i styresammensetningen. Vi ønsker velkommen Sigurd Bache, Marie L. Kjeldstad og Birte S. Bryne som er nye i styret.

Det nye styret i KBB for 2021 består av:

Rune Vedvik (Leder)
Jannicke Eide Ellingsen (Nestleder)
Simen Nybakk (Kasserer)
Karsten Olav Aarestrup (Styremedlem)
Jan-Inge Kolaas (Styremedlem)
Marie L. Kjeldstad (Styremedlem)
Sigurd Bache (Styremedlem)
Johann Ringdal (Styremedlem)
Birte S. Bryne (Varamedlem)

Vi gratulerer nye styremedlemmer med vervene, og ønsker styret lykke til med sitt arbeid frem til neste årsmøte.