Fredag 14. februar ble det gjennomført årsmøte og medlemsmøte i Krohnengen Brass Band. På årsmøtet ble korpsåret 2019 gjennomgått både musikalsk og organisatorisk, og det ble gjennomført valg av nytt styre. Sentralt på medlemsmøtet sto evaluering av årets NM og konstruktive innspill ble lagt på bordet for å heve nivået ytterligere.

Etter et solid resultat i elitedivisjon under NM brass helgen i forveien, er det kjekt å se at korpsets langsiktige arbeid bærer frukter og at vi klarer å beholde kontinuitet i styresammensetningen. Like viktig som å beholde en stabil medlemsmasse, er at et samlet styre kan jobbe langsiktig over flere sesonger, noe som vil bidra til god organisatorisk og musikalsk utvikling.

Joakim Hellumbråten Kristensen (styremedlem) trer etter endt årsmøte ut av sitt styreverv. På vegne av Krohnengen Brass Band takker vi for en fremragende innsats i styret gjennom flere år.

På årsmøtet ble det valgt nytt styre i Krohnengen Brass Band for det kommende året. Vi er glade for at nesten alle stiller til gjenvalg. Nina-Mari var i 2019 vara, men ble på årsmøtet valgt inn som ordinært styremedlem. I tillegg ble Karsten valgt inn som styremedlem og Åshild Milde valgt inn som nytt varamedlem.

Det nye styret i KBB for 2020 består av:
Rune Vedvik (leder)
Jannicke Eide Ellingsen (nestleder)
Simen Nybakk (kasserer)
Vilde Gaupholm (styremedlem)
Nina-Mari Sylta Antrobus (styremedlem)
Jan-Inge Kolaas (styremedlem)
Johann Ringdal (styremedlem)
Karsten Olav Aarestrup (styremedlem)
Åshild Milde (varamedlem)

Vi gratulerer nye styremedlemmer med vervene, og ønsker styret lykke til med sitt arbeid.