Fredag 16. februar ble det gjennomført årsmøte, valg og medlemsmøte i Krohnengen Brass Band. På årsmøtet ble korpsåret 2017 gjennomgått både musikalsk og organisatorisk, og det ble gjennomført valg av nytt styre. Sentralt på medlemsmøtet sto evaluering av årets NM og mange konstruktive innspill ble lagt på bordet for å heve nivået ytterligere.

Etter et litt skuffende NM-resultat med niende plass i elitedivisjon helgen i forveien, er det kjekt å se at korpset er ved godt mot og at vi klarer beholde kontinuitet i styresammensetningen. Like viktig som å beholde en stabil medlemsmasse, er at et samlet styre kan jobbe langsiktig over flere sesonger, noe som vil bidra til god organisatorisk og musikalsk utvikling.

Stian Totland (leder) og Elisabeth Nonås Fylkesnes (kasserer) trer etter endt årsmøte ut av sine styreverv. På vegne av Krohnengen Brass Band takker vi begge to for en fremragende innsats i styret gjennom flere år, samtidig som vi lover at de ikke skal bli arbeidsløse.

På årsmøtet ble det valgt nytt styre i Krohnengen Brass Band for det kommende året. Vi er glade for at flesteparten stiller til gjenvalg og for å ønske velkommen tilbake tidligere medlemmer av KBB. Det nye styret består av:

Rune Vedvik (leder)
Jannicke Eide Ellingsen (nestleder)
Simen Nybakk (kasserer)
Anita Milde (styremedlem)
Joakim Hellumbråten Kristensen (styremedlem)
Monika Heggholmen (styremedlem)
Jan-Inge Kolaas (styremedlem)
Johann Ringdal (varamedlem)

Vi gratulerer nye styremedlemmer med vervene, og ønsker styret lykke til med sitt arbeid.