Fredag 15. februar ble det gjennomført årsmøte og medlemsmøte i Krohnengen Brass Band. På årsmøtet ble korpsåret 2018 gjennomgått både musikalsk og organisatorisk, og det ble gjennomført valg av nytt styre. Sentralt på medlemsmøtet sto evaluering av årets NM og konstruktive innspill ble lagt på bordet for å heve nivået ytterligere.

Etter et fantastisk resultat i førstedivisjon helgen i forveien, er det kjekt å se at korpsets langsiktige arbeid bærer frukter og at vi klarer å beholde kontinuitet i styresammensetningen. Like viktig som å beholde en stabil medlemsmasse, er at et samlet styre kan jobbe langsiktig over flere sesonger, noe som vil bidra til god organisatorisk og musikalsk utvikling.

Anita Milde (styremedlem) trer etter endt årsmøte ut av sine styreverv. På vegne av Krohnengen Brass Band takker vi for en fremragende innsats i styret gjennom flere år.

Send SMS med kodeord «GRASROTANDELEN 883893972» til nummer 2020 for å gi din grasrotandel til Krohnengen Brass Band. Vi setter stor pris på det! Les mer om hvordan du kan støtte KBB…

På årsmøtet ble det valgt nytt styre i Krohnengen Brass Band for det kommende året. Vi er glade for at flesteparten stiller til gjenvalg og for å ønske velkommen tilbake tidligere medlemmer av KBB. Det nye styret består av:

Rune Vedvik (leder)
Jannicke Eide Ellingsen (nestleder)
Simen Nybakk (kasserer)
Vilde Gaupholm (styremedlem)
Joakim Hellumbråten Kristensen (styremedlem)
Jan-Inge Kolaas (styremedlem)
Johann Ringdal (styremedlem)
Nina-Mari Sylta Antrobus (varamedlem)

Vi gratulerer nye styremedlemmer med vervene, og ønsker styret lykke til med sitt arbeid.